Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 12/09/2013 01:09

12/09/2013, Προμήθεια πανών ακράτειας για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ΠΑΝΩΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι προσφορές θα υποβληθούν κλειστές  έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) .

Η προμήθεια των πανών ακράτειας συνολικού προϋπολογισμού 14.866,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και  Κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή .

Η διάρκεια της σύμβασης είναι  μέχρις εξαντλήσεως του  συμβατικού αντικειμένου .

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο οικονομικής προσφοράς