Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013

03/12/2013, Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κ.α., με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα τιμή, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων β/θμιας εκπ/σης Δ. Χανίων.

03.12.2013 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων Β/θμαις Εκπ/σης Δ. Χανίων.

 Γραφική Ύλη – υλικά γραφείου

  1. Υπηρεσιακά βιβλία
  2. Τόνερ – μελάνια γνήσια
  3. Τόνερ – μελάνια συμβατά (ανακυκλώσιμα)
  4. Τόνερ – μελάνια ανασκευασμένα

 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Τρίτη  10 Δεκεμβίου 2013 και ώρα 13:00.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

Περίληψη

Όροι προμήθειας υλικών

Αναλυτικοί πίνακες ειδών (ανά κατηγορία)