Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 29/11/2013 12:11

29/11/2013, Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον πίνακα του συνημμένου αρχείου, σύμφωνα με τις 154/2013 και την 155/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ανακοίνωση - Τεχνικές προδιαγραφές