Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 02/12/2013 02:12

02/12/2013, Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα τιμή, για τις ανάγκες των σχ. μονάδων Β/θμιας εκπ/σης Δ. Χανίων.

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων.

 Υλικά Καθαριότητας Υγιεινής και Ευπρεπισμού :

Κατηγορία 1 – Απορρυπαντικά Καθαρισμού (Υγρά καθαρισμού , χλωρίνες κλπ)

Κατηγορία 2  - Κάδοι Απορριμμάτων Σκούπες, Σφουγγαρίστρες κλπ.

Κατηγορία 3 - Χαρτικά

Κατηγορία 4 – Σακούλες Απορριμμάτων , γάντια, ποτήρια πλαστικά κλπ.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Τρίτη  10 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

 

Περίληψη πρόσκλησης

Όροι προμήθειας υλικών

Αναλυτική περιγραφή ειδών καθαριότητας