Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 28/05/2013 09:05

22/05/2013, Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινοχρήστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης”

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιείται ότι :

την Τρίτη 28/5/2013 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων οδός Γρηγορίου Ε'' 50, 2ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την επιλογή των μελών, τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών, της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 21 ν. 3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινοχρήστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: