Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 18/11/2013 03:11

18/11/2013, Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου δρόμου εντός οικισμού Όασης Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (Πλ. Ελευθερίας ,3ος όροφος, γραφείο 5-6), κατά τις ώρες 11.30 έως 14.00, προκειμένου να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την 733/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΗ5-9ΥΛ) που αφορά στην έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου δρόμου εντός οικισμού Όασης  Δ. Χανίων και να υποβάλλουν, εντός (20) ημερών, στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή την συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του παραπάνω τοπογραφικού διαγράμματος και της 733/ 2013 απόφασης Δ.Σ. Χανίων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και μέσω της ιστοσελίδας www.chania.gr  Προκηρύξεις – Διαβουλεύσεις στην οποία θα είναι αναρτημένο.

Τοπογραφικό διάγραμμα