Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 26/11/2013 02:11

26/11/2013, Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του "Μουσικού Σχολείου Θερίσου" στη περιοχή Φρούδια Χαλέπας.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του "Μουσικού Σχολείου Θερίσου" στη περιοχή Φρούδια Χαλέπας.

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β''/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 17 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής