Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 26/08/2013 03:08

26/08/2013, Διαγωνισμός για την προμήθεια "Χημικών απόσμησης για την ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο αποχέτευσης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 77.150,00€ πλέον ΦΠΑ και με δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 30% με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης ή να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 15% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)} για διάστημα ενός έτους που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10/9/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων, Τμήμα  Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Μαυρογένης τηλέφωνο 28210-36278, Φαξ 28210-36289, email: (mavrogen@deyax.org.gr).