Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 03/10/2013 02:10

03/10/2013 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια έγχρωμων εκτυπώσεων (αφίσες ), την αγορά μπλουζακιών, υλικά χαρτοπωλείου, υλικά χρωματοπωλείου, κέρασμα στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας με απευθείας ανάθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Χανιά  03- 10- 2013

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                     Α.Π.   85042

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         

Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135    

Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213-41763                       

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                        

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια έγχρωμων εκτυπώσεων (αφίσες ), την αγορά μπλουζακιών, υλικά χαρτοπωλείου, υλικά χρωματοπωλείου, κέρασμα στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας  με απευθείας ανάθεση.

 Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2.  Τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
  3.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995.
  4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
  5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α. 00-6434.002 «Δράσεις Δημοσιότητας – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας» του οποίου προβλέπεται πίστωση 5.000,00€ για δαπάνες εκδηλώσεων που αφορούν την Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας .
  6.  Την υπ’ αρ. 763/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.940,00€ από την παραπάνω δαπάνη εκ των οποίων 700,00€ θα καλύψει την προμήθεια έγχρωμων εκτυπώσεων (αφίσες ), 500,00 € θα καλύψει την αγορά 125 Τ- SHIRT που θα δοθούν στους συμμετέχοντες των δράσεων, 70,00θα καλύψει την αγορά  υλικών χαρτοπωλείου, 70,00θα καλύψει την αγορά υλικών χρωματοπωλείου και 100,00θα καλύψει την αγορά υλικών για κέρασμα. 
  7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 85042/03-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητισμού 
  8. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση έγχρωμων εκτυπώσεων (αφίσες ), την αγορά μπλουζακιών, υλικών χαρτοπωλείου, υλικών χρωματοπωλείου, και την αγορά υλικών για κέρασμα στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από 14 Οκτωβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2013 με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές (χωρισμένες σε ομάδες σύμφωνα με τον αριθμό):

1. ''Eγχρωμες εκτυπώσεις (αφίσες ):

 700 τεμάχια έγχρωμες εκτυπώσεις (αφίσες  ) Α3 σε γυαλιστερό χαρτόνι

2. 125 μπλουζάκια που θα δοθούν στους συμμετέχοντες των δράσεων:

125 μπλουζάκια με το λογότυπο του Δήμου Χανίων και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας    Τοπικής Δημοκρατίας (τρία χρώματα μπλε & κίτρινο & μαύρο) σε νούμερα 10 extralarge, 50 large, 50 medium και 15 small.   

3. Yλικά χαρτοπωλείου που θα χρησιμοποιηθούν στην δράση “Ζούμε στην Ευρώπη...Εξερευνούμε την Ευρώπη”:

50 μολύβια ΗΒ 2, 10 πακέτα μαρκαδόροι, 15 πακέτα λαδοπαστέλ μεσαίου μεγέθους,  4χαρτοταινίες, 2 ντοσιέ τύπου κλασέρ 40 Χ 30, 1 κοπίδι χοντρό, 1 πακέτο πινέζες, 35 μέτρα άσπρο στρατσόχαρτο και 5  γόμες

4. Yλικά χρωματοπωλείου που θα χρησιμοποιηθούν στην δράση “Ο κήπος της Ευρώπης”:

3 λίτρα ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος άσπρου

3 λίτρα ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος μπλε ρουά

3 λίτρα ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος έντονου κόκκινου

3 λίτρα ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος κίτρινου

1 λίτρο ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος πράσινου

1 λίτρο ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος καφέ

1 λίτρο ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος ώχρας

1 λίτρο ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση χρώματος μαύρο

5 πινέλα φάρδους 5 εκατοστών

10 πινέλα φάρδους 2 εκατοστών με στρογγυλή μύτη

10 πινέλα φάρδους 1 εκατοστού με στρογγυλή μύτη

5 μέτρα μουσαμά και 1 πακέτο γάντια μιας χρήσης  

5. Yλικά για κέρασμα για τα παιδιά που θα έρθουν στο Δημαρχείο Χανίων στα πλαίσια της δράσης:“Νέοι εν δράση “

11 συσκευασίες 250 gr βουτήματα αμυγδάλου 8 συσκευασίες 520 gr λαδοκούλουρα 4 φιάλες πορτοκαλάδα συμπυκνωμένου ζαχαρούχου χυμού πορτοκαλιού των 1.850 ml  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο για μία ή για περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες αλλά η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας (σε αντίθετή περίπτωση θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2013 με την ένδειξη προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για ...(θα αναγράφεται το νούμερο και η περιγραφή της κάθε ομάδας) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 τηλέφωνο πληροφοριών 28213 41760.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ