Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 03/10/2013 10:10

03/10/2013, Προμήθεια υλικών καθαριότητας για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

 

Υλικά Καθαριότητας Υγιεινής και Ευπρεπισμού :

Κατηγορία 1 – Απορρυπαντικά Καθαρισμού (Υγρά καθαρισμού , χλωρίνες κλπ)

Κατηγορία 2  - Κάδοι Απορριμμάτων Σκούπες, Σφουγγαρίστρες κλπ.

Κατηγορία 3 - Χαρτικά

Κατηγορία 4 – Σακούλες Απορριμμάτων , γάντια, ποτήρια πλαστικά κλπ.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Παρασκευή  11 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00π.μ

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Όροι προμήθειας

 Τεχνικές προδιαγραφές