Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 03/10/2013 10:10

03/10/2013, Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού Α3 και Α4 για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια "Χαρτί Φωτοτυπικού Α3 και Α4", με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

 

 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13:00μ.μ.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Όροι προμήθειας