Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 14/11/2013 03:11

14/11/2013, Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγγραφες κλειστές προσφορές για την εργασία “Συντήρηση - Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 12:30 μμ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αυτοί που διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς