Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 21/08/2013 08:08

20/08/2013, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας έτοιμου γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Θερίσου Δήμου Χανίων

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 και ώρα 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας έτοιμου γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Θερίσου του Δήμου Χανίων (πλήρες μεσημβρινό γεύμα σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές) εκτιμώμενης ποσότητας 8010 γευμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 39.249,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 48.276,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ