Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 15/03/2013 12:03

15/03/2013, Προμήθεια στεφάνων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το έτος 2013 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 00-6443.001 για «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».».

 7. Την υπ’ αρ. 149/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 8. Την υπ’ αριθ. 24181/26-03-2013 Εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών – Αθλητικών.

 9. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας στεφάνων, εξωτερικής διαμέτρου 60 πόντων με σατινέ κορδέλα, για τις εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων, Εθνικές Επετείους και εκδηλώσεις που εκπροσωπείται ο Δήμος Χανίων, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 

 1. 25η Μαρτίου (7 στεφάνια) (1 στεφάνι Χ 7 Δημοτικές Ενότητες).

 2. 28η Οκτωβρίου (7 στεφάνια) (1 στεφάνι Χ 7 Δημοτικές Ενότητες).

 3. Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος (1 στεφάνι).

 4. Εκδηλώσεις μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας (1 στεφάνι).

 5. Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν των πεσόντων και αγνοουμένων Κρητών στην Κύπρο (1 στεφάνι).

 6. Εκδηλώσεις εορτασμού της Πρωτομαγιάς (1 στεφάνι).

 7. Εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (3 στεφάνια).

 8. Επέτειο της Ιστορικής Μάχης της Κρήτης (σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στις εξής τοποθεσίες: Κοντομαρί, Χρυσαυγή Δήμου Βουκολιών, Καμπανός, Νέα Χώρα, Κόκκινο Χωριό Δήμου Βάμου, Καστέλι Δήμου Κισσάμου, Σούδα Μνημείο Αφανούς Ναύτου, Γουβερνέτο Δήμου Ακρωτηρίου, Μνημείο Ευελπίδων Δήμου Κολυμβαρίου, Ραμνή Δήμου Αρμένων, Γαλατάς-Νεοζηλανδικό Μνημείο Δήμου Ν.Κυδωνίας, Aλικιανός Δήμου Μουσούρων, Συμμαχικό Νεκροταφείο Βλητέ, Γερμανικό Νεκροταφείο) (15 στεφάνια).

 9. Μνημόσυνο Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου (5 στεφάνια).

 10. Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων για τους Μιχαλάκη Καραολή και Αντρέα Δημητρίου (2 στεφάνια).

 11. Εορτασμό της επετείου Εθνικής Αντίστασης (1 στεφάνι).

 12. Εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (1 στεφάνι).

 13. Μνημόσυνο για τα θύματα του Ναυαγίου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» (1 στεφάνι).

 14. Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων ( 29 Αυγούστου 1944) στην Αγιά (1 στεφάνι).

 15. Ημέρας Ηνωμένων Εθνών (24 Οκτωβρίου) (1 στεφάνι).

 16. Επέτειος του Βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου (1 στεφάνι).

 17. Εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης του Θερίσου (2 στεφάνια).

 18. Ηλιάκεια (1 στεφάνι).

 19. Ημέρα Μνήμης για τον Αντιστράτηγο Εμμ. Χατζηδάκη (22 Ιουλίου) (1 στεφάνι).

 20. Εκδηλώσεις για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (7στεφάνια) (Επέτειος 100 χρόνων).

 21. Μνήμη των πεσόντων οπλιτών του στρατοπέδου του Ακρωτηρίου την επανάσταση του 1897 (1 στεφάνι).

 22. Επέτειος Έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων (1 στεφάνι).

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας είναι 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 19 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια στεφάνων, εξωτερικής διαμέτρου 60 πόντων με σατινέ κορδέλα, για τις εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων, Εθνικές Επετείους και εκδηλώσεις που εκπροσωπείται ο Δήμος Χανίων, με απευθείας ανάθεση».