Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 05/04/2013 10:04

5/04/2013, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης / υποστήριξης του σχεδίου υλοποίησης και ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου στα πλαίσια του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων"

eikona

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας Συμβούλου Παρακολούθησης/Υποστήριξη του Σχεδίου Υλοποίησης και ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου προϋπολογισμού δαπάνης 24.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στα πλαίσια της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΚΑΛΕΙ

 

Τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής αναδόχου να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ. 73135) σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 προς το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, διεύθυνση Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, αναγράφοντας πάνω στο φάκελο "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΧΥ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ στα πλαίσια της πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ".

Προσφορά που θα έχει σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα αξιολογηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική τεχνική περιγραφή της εν λόγω εργασίας από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (κα. Ουρανία Τσουκαλά τηλ. 2821341760) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η οποία διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ