Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 24/05/2013 02:05

24/05/2013, Ανακοίνωση για προμήθεια τρίπτυχων για τις νέες υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760, εσωτ 2

 

 

Χανιά, 24 / 05 / 2013

Αρ. Πρωτ.: 40315

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια έγχρωμων τρίπτυχων για τις νέες υπηρεσίες του Δήμο Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας έγχρωμων τρίπτυχων για τις νέες υπηρεσίες του Δήμο Χανίων, προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η προμήθεια αφορά σε 3.000 έγχρωμα τρίπτυχα, διαστάσεων ανοικτά 21εκ* 30εκ και κλειστά 21εκ*10εκ, σε χαρτί τύπου illustration 170γρ, εκτύπωση τύπου offset τετραχρωμία. Τα παραπάνω τρίπτυχα θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των δημοτών για το περιεχόμενο των νέων υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα για το “Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης του Δημότη” για το “Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης” και για την “Πράσινη Γραμμή του Δημότη-15240”. (Τυχόν έξοδα αποστολής των φυλλαδίων, βαρύνουν τον ανάδοχο).

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013, στις 13.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια φυλλαδίων για τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς, με απευθείας ανάθεση». Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.