Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 24/04/2014 12:04

24/04/2014, Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό diesel» & Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τριών (3) αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με κριτήριο την ποιο συμφέρουσα τεχνικά και οικονομικά προσφορά και με δικαίωμα βαθμολογίας κριτηρίων έως 40%, προϋπολογισμού 65.730,00 € με τον Φ.Π.Α. και των λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Α.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) αυτοκίνητου τύπου sedan επιβατηγό diesel» &

Β.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τριών (3)αυτοκίνητων diesel κλειστού τύπου με διαχωριστικό»

για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με κριτήριο τη ποιο συμφέρουσα τεχνικά και οικονομικά προσφορά και με δικαίωμα βαθμολογίας κριτηρίων έως 40%, προϋπολογισμού 65.730,00 € με τον Φ.Π.Α. και των λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 05/05/2014 και ώρα 12.00 μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις ΜΟΥΡΝΙΕΣ (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr ).

 

Διακήρυξη