Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 08/12/2014 08:12

08/12/2014, Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια εντύπων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 16.810,83€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 3.866,49€  σύνολο 20.667,32€.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 17 Δεκεμβρίου   2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αναλυτική Προκήρυξη

Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός