Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 19/09/2014 12:09

19/09/2014, Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου επαναλληπτικού διαγωνισμού με αλλαγή όρων, για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ: ΩΨΧ6ΩΗ5-ΞΒΠ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                     Χανιά,  17 /9/2014

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Α.Π.    72023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135

Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία

Τηλ. 28213 41760,Fax: 2821093300

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο επαναλληπτικό διαγωνισμό με αλλαγή όρων, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 38.211,38€ πλέον ΦΠΑ 23% 8.788,62€ σύνολο 47.000,00€, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2014 και του 2015και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Αναλυτικά:

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 6.951,22€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.598,78€ Σύνολο 8.550,00€

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 2.146,34€ πλέον ΦΠΑ 23% 493,66 € Σύνολο 2.640,00€

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ προϋπολογισμού 849,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 195,41€ Σύνολο 1.045,00€

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 23.195,12€ πλέον ΦΠΑ 23% 5.334,88€ Σύνολο 28,530,00€

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 5.069,11€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.165,89€ Σύνολο 6.235,00€

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων(στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 01 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν χωρίς το ΦΠΑ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2821 3 41760, Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων

www.chania.gr

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Επαναπροκήρυξης ΜΑΠ

Έντυπο Προσφοράς σε PDF

Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΑΠ