Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 28/03/2014 01:03

28/03/2014, Προκήρυξη δημόσιας ανοικτής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων - περιπτέρων του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2014.


Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων - περιπτέρων του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2014.

Στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας όπου δημοπρατούνται προκατασκευασμένα αναψυκτήρια και χώρος αιγιαλού, οι συμμετέχοντες μπορούν να πλειοδοτήσουν είτε για ένα μόνο προκατασκευασμένο αναψυκτήριο είτε για μια μόνο θέση αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής (Μ), ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης (Α).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 7 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:30 έως 10:00 πμ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.: 28213 41756 εσωτ. 4.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη