Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 10/06/2014 12:06

10/06/2014, Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ” με προϋπολογισμό 1.170.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ” με προϋπολογισμό 1.170.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:     

(α) κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 1.016.019,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), (β) κατηγορία Η.Μ. έργων με προϋπολογισμό 163.634,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε' 50, 731 00 Χανιά, μέχρι και τις 26/6/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2821341715, fax επικοινωνίας 2821093300, e-mailεπικοινωνίας dimos@chania.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Σταυρούλα Καζαλάκη.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β