Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 15/07/2014 02:07

15/07/2014, Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών, για την Προμήθεια "Αθλητικού Υλικού", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων.

Το Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" προσκαλεί όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια "Αθλητικού Υλικού", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014, και ώρα 13:00 μ.μ..

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ