Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 28/05/2014 10:05

28/05/2014, Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Αποχέτευσης» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ανά κατηγορίας (Α1,Α2,Β) του Προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 57.339,87 € πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 10/06/2014 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου), από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: mavrogen@deyax.org.gr).