Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 30/04/2014 08:04

30/04/2014, Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) μεταχειρισμένου μικρού οχήματος με διαχωριστικό (diesel)»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) μεταχειρισμένου μικρού οχήματος  με διαχωριστικό (diesel)» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  με κριτήριο τη ποιο συμφέρουσα τεχνικά και οικονομικά προσφορά και με δικαίωμα βαθμολογίας κριτηρίων έως 40%, προϋπολογισμού 7.550,00€ και των λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων χωρίς Φ.Π.Α. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 09/05/2014 και ώρα 12.00μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις ΜΟΥΡΝΙΕΣ (Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές), από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail: mavrogen@deyax.org.gr).