Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 03/01/2014 07:01

02/01/2014. Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια σωλήνων και ειδικών τεμαχίων αποχέτευσης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ  Αποχέτευσης » για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ανά κατηγορίας (Α1,Α2,Β) του Προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις  57.339,87€ πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 20/01/2014 και ώρα 10.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις ΜΟΥΡΝΙΕΣ (Μεγίστης Λαύρας και Αρπακουλάκηδων γωνία), στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr ).