Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014

02/01/2014, Προκήρυξη προμήθειας υλικών Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

02.01.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 59.516,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 13/01/2014 και ώρα 10.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15 στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr ).