Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 06/08/2014 12:08

06/08/2014, Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για προμήθεια τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.

O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις 112/2014 και 113/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων, μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Δήμο Χανίων.

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους κατά την παράδοση, να υπάρχει ονομασία πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν τεχνολογικά ελαττώματα (ΠΔ 76/87), παράσιτα, έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

 

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης