Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 28/03/2014 08:03

28/03/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" με προϋπολογισμό 531.839,28 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 655.000,01 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με προϋπολογισμό 531.839,28 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 655.000,01 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Χανίων.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 10/04/2014 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341682, FAX επικοινωνίας 2821029147, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ευθυμίου Γεώργιος.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη