Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 08/08/2014 12:08

08/08/2014, Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του "ΕΠΑΛ – ΕΚ Ακρωτηρίου".

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β'/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.


Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Συνοδευτικά έντυπα