Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 31/01/2014 07:01

30/01/2014, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα μακράς διάρκειας) για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων την Tρίτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 9:00 π.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος και συγκεκριμένα γάλακτος μακράς διαρκείας (20 – 30 ημερών) ποσότητας 18.768 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 20.569,73 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα του υποδειχθούν από το Δήμο Χανίων, για την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος, με ευθύνη και δαπάνες του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ