Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 18/11/2014 12:11

18/11/2014, Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι προσφορές θα υποβληθούν κλειστές έως και την 26η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) .

Η προμήθεια των φαρμάκων και αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού συνολικού προϋπολογισμού 24.059,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Ανακοίνωση

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο οικονομικής προσφοράς