Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 15/07/2014 12:07

15/07/2014, Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών, για την Προμήθεια "Γραφικής Ύλης", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων.

Το Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" προσκαλεί όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων Β/θμαις Εκπ/σης Δ. Χανίων:

  1. Γραφική Ύλη – υλικά γραφείου

  2. Υπηρεσιακά βιβλία

  3. Τόνερ – μελάνια γνήσια

  4. Τόνερ – μελάνια συμβατά (ανακυκλώσιμα)

  5. Τόνερ – μελάνια ανασκευασμένα

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτερ οβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ