Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 29/09/2014 01:09

29/09/2014, Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΜΠΡΟΥ – ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΜΠΡΟΥ –

ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ με προϋπολογισμό 941.585,90 €  (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή

1.200.000,00€  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

 

   Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από τη δεξαμενή Κομιτάδων Δ1 στη δεξαμενή Ιμπρου Δ5 καθώς και η κατασκευή τριών νέων αντλιοστασίων και δεξαμενών.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμβάνουν:

1. Υδραυλικές εργασίες:

Χωματουργικές εργασίες για την τοποθέτηση των αγωγών και την κατασκευή των δεξαμενών.

Κατασκευή τεχνικών έργων (Αντλιοστάσια, Δεξαμενές)

2. Υδραυλικές εργασίες υπό πίεση

Σωληνώσεις -Δίκτυα

3.  Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Εξοπλισμός αντλιοστασίων (Αντλητικά συγκροτήματα, Ηλεκτρικοί πίνακες κλπ.)

 

Αναλυτικά η προκήρυξη