Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 27/10/2014 01:10

27/10/2014, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές των ειδών να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων, έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 μ.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών και ειδών παντοπωλείου όπως περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα, συνολικού προϋπολογισμού 8.904,73 ευρώ για την κάλυψη σε τρόφιμα των αναγκών των άπορων συμπολιτών μας για ένα τρίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα που θα είναι σε άριστη κατάσταση στα σημεία που θα του υποδειχθούν από το Δήμο Χανίων, με ευθύνη και δαπάνες του.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων στην διεύθυνση http://www.chania.gr.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ