Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014

17/03/2014, Το Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του "Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Βενιζέλου“ (οδός Ι. Μαρκάκη 10 - Καλυκάς Χανίων), σύμφωνα με την 5η/2014 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.03.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03


Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του "Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Βενιζέλου" στη περιοχή Καλυκά Χανίων.

 Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β'/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.


Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Αίτηση - Οικονομική προσφορά