Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 03/01/2014 03:01

03/01/2014, Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (3) μεταχειρισμένων οχημάτων:

Α. Δύο (2) αυτοκινήτων τύπου Κλούβας (diesel) &

Β. Ενα (1) μικρό αυτοκίνητο με διαχωριστικό (diesel)» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με κριτήριο τη ποιο συμφέρουσα τεχνικά και οικονομικά προσφορά και με δικαίωμα βαθμολογίας κριτηρίων έως 40%, προϋπολογισμού 26.000,00€ με τον Φ.Π.Α. και των λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων.

 

Προκήρυξη