Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 23/10/2014 09:10

23/10/14, Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει σε απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Οργανισμού όπως περιγράφεται παρακάτω σύμφωνα με τις 162/2014 και 163/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ έχουν ως εξής:

Πετρέλαιο θέρμανσης, 17500 Lt

Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 23.537,59

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου του 2014 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων)

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση