Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 11/12/2014 01:12

11/12/14, Παράταση της προμήθεια τροφίμων για τον Δ.Ο.Κ.ΟΙ.Π.Π.

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

Ανακοινώνει ότι παρατείνει την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια τροφίμων στους Παιδικούς  Σταθμούς του Οργανισμού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις 181/2014 και 182/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού και την από 2/12/2014 ανακοίνωση του σύμφωνα με την οποία η περίοδος κατάθεσης προσφορών  ήταν μέχρι τις 10/12/2014 .

Λόγω της κατάληψης του Δημαρχείου άρα και την παρεμπόδιση για κατάθεση των προσφορών παρατείνεται η περίοδος μέχρι και τις 12/12/2014.

 Αναλυτικά, οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. έχουν ως εξής:

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

CPV

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Είδη παντοπωλείου

15000000-8

24.219,87

3.315,35

27.535,22

2

Κατεψυγμένα λαχανικά

15331170-9

1.004,84

130,63

1.135,47

3

Είδη αρτοποιίας

15811000-6

4.708,00

612,04

5.320,04

4

Γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού

15511100-4

1.236,75

160,78

1.397,53

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

31.169,46

4.218,80

35.388,26

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) αριθμητικώς και ολογράφως ανά ομάδα ειδών: (α) στην νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης στον Οργανισμό, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων –Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη ελαιολάδου,

(β) στη τιμή της μελέτης όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, για τα είδη παντοπωλείου (εκτός ελαιολάδου), κυλικείου, κατεψυγμένων λαχανικών και γάλακτος.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση

Απόφαση ΔΣ 181/2014

Απόφαση ΔΣ 182/2014