Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 10/03/2014 08:03

10/03/2014, Προκήρυξη με απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για προμήθεια τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις 41/2014 και 42/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Είδη παντοπωλείου

19.572,92

2.544,48

22.117,40

2

Κατεψυγμένα λαχανικά

1.668,67

216,93

1.885,60

3

Είδη κρεοπωλείου νωπά

9.368,36

1.217,89

10.586,24

4

Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα

1.346,65

175,06

1.521,71

5

Είδη ιχθυοπωλείου νωπά

2.844,53

369,79

3.214,32

6

Είδη οπωρολαχανοπωλείου

9.230,78

1.200,00

10.430,78

 

ΣΥΝΟΛΟ

44.031,91

5.724,15

49.756,06

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων.

 

 

Προκήρυξη για την προμήθεια τροφίμων ΔΟΚΟΙΠΠ