Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 15/07/2014 01:07

15/07/2014, Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών, για την Προμήθεια "Υλικών Καθαριότητας", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων.

Το Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" προσκαλεί όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για τις ανάγκες των Σχ. Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων.


Υλικά Καθαριότητας Υγιεινής και Ευπρεπισμού :

Κατηγορία 1 – Απορρυπαντικά Καθαρισμού (Υγρά καθαρισμού , χλωρίνες κλπ)

Κατηγορία 2 - Κάδοι Απορριμμάτων Σκούπες, Σφουγγαρίστρες κλπ.

Κατηγορία 3 - Χαρτικά

Κατηγορία 4 – Σακούλες Απορριμμάτων , γάντια, ποτήρια πλαστικά κλπ.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ