Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, υπό μορφή αντιτίμου

17.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

Ο Δήμαρχος Χανίων

Ανακοινώνει 

          Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 (έξι) ατόμων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, έναντι αντιτίμου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υλοποιηθούν προγράμματα άθλησης στο Δήμο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 21/09/2020 και λήγει στις 25/09/2020 και ώρα 15.30.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ