Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

27/8/2020, Aποτελέσματα επιλογής της προκήρυξης ΣΟΧ 1-2020 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

27.08.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Aποτελέσματα επιλογής της προκήρυξης ΣΟΧ 1-2020 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 107 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΣΟΧ 1-2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 110 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1-2020