Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

15.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα τουρισμού.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται από τις 18/05/2020 έως και τις 22/05/2020 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341675, 674.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ