Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

10.04.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:04

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη σε αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των δημοτικών κτιρίων και την αποκατάστασή τους

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται από τις 13/04/2020 έως και τις 27/4/2020 μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr ή με fax στο 2821341679

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341673, 674, 675 και 671.


ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ