Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2020»

18.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης  προσωπικού για την υλοποίηση του

«Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2020»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 33 ατόμων ως εξής :

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων 

Διάρκεια Απασχόλησης 

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

20

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΤΕ Νοσηλευτών

6

2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΔΕ Ναυαγοσώστης

4

2 μήνες με 4ωρη απασχόληση

ΠΕ Θεατρολόγων

1

2 μήνες με 4ωρη απασχόληση

ΠΕ Εικαστικών

1

2 μήνες με 4ωρη απασχόληση

ΠΕ Μουσικών και εν ελλείψει ΔΕ Μουσικών

1

2 μήνες με 4ωρη απασχόληση

ΣΥΝΟΛΟ 

33 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά, από 20/06/2020 έως και 23/06/2020, αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr,

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ