Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 22/01/2021 01:01

22/01/2021, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 7/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 7/2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

στα πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"Κρήτη 2014-2020"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (5): "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και

Καταπολέμηση της Φτώχειας στη Κρήτη"

συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε

Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στη Περιφέρεια Κρήτης"

 

Ανακοίνωση_ΣΟΧ_7_2020

Έγκριση ΑΣΕΠ

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα ανακοίνωσης

Παράρτημα Γλωσσομάθειας