Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου Χρόνου για το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

15.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:09

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών  του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίζει από την Δευτέρα 18/9/2023 έως και την Τετάρτη  27/9/2023.

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε,  αυτοπροσώπως, στην Γραμματεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (τηλ. επικοινωνίας: 2821023360), είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δημοτικό Γηροκομείο  Χανίων, Μελιδονίου 27 , Τ.Κ. 73300, Χαλέπα Χανίων.


Αρχεία

  1. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023
  2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ 2, κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ
  3. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ 2, κατηγορίες ΔΕ-ΥΕ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση
  5. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ