Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2023 Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής

03.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2023 Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής

 

 

Αρχεία

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΓΘΜΟΚΛΧ-9Μ1
 2. Θέση 104 Ονομαστικός πίνακας
 3. Θέση 104 Πίνακας κατάταξης
 4. Θέση 104 Πίνακας αποκλεισθέντων
 5. Θέση 104 Πίνακας προσληφθέντων
 6. Θέση 103 Ονομαστικός πίνακας
 7. Θέση 103 Πίνακας κατάταξης Β' επικουρίας Μαγείρων
 8. Θέση 103 Πίνακας κατάταξης Α' επικουρίας Μαγείρων
 9. Θέση 103 Πίνακας κατάταξης
 10. Θέση 102 Πίνακας προσληφθέντων
 11. Θέση 102 Πίνακας αποκλεισθέντων
 12. Θέση 102 Ονομαστικός πίνακας
 13. Θέση 102 Επικουρικός πίνακας Βοηθών Βρεφοκόμων
 14. Θέση 102 Πίνακας κατάταξης
 15. Θέση 101 Πίνακας προσληφθέντων
 16. Θέση 101 Πίνακας αποκλεισθέντων
 17. Θέση 101 Ονομαστικός πίνακας
 18. Θέση 101 Πίνακας κατάταξης