Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2023

29.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 30 ατόμων

ΟΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 01/7/2023 έως και 3/7/2023 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΔ