Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ»

06.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:06

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες από τις 10/7/2023, σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΝΕΟ ΠΔ 85/2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο ΠΔ 85/2022, το οποίο αναφέρει τα απαιτούμενα πτυχία για κάθε ειδικότητα.